HOPE FOR THE FUTURE – Biztonságos Kiút a Kizsákmányoló Életből

Az emberkereskedelem áldozatainak, akik szeretnének biztonságos módon kiszállni, reményre és a megélhetéshez szükséges készségekre van szükségük, hogy beléphessenek a munkaerőpiacra. A HOPE FOR THE FUTURE szervezetet Andrea Staudenherz alapította 2015-ben Bécsben. Reményt szeretett volna adni a szexrabszolgaság áldozatainak, azoknak, akik szerettek volna kiszállni a kizsákmányolásból. A HERZWERK – egy másik szervezet, akik szintén az emberkereskedelem áldozatainak segítenek – szociális munkaprogramját alapul véve, Andrea és Renate Bárány létrehozott egy gazdasági rehabilitációs programot. Ebben a cikkben a HOPE FOR THE FUTURE történetét szeretnénk bemutatni, illetve beszélünk a munkánk fontosságáról.

AUSZTRIÁBAN A LEGTÖBB EMBERRABLÁS SZEXUÁLIS CÉLÚ KIZSÁKMÁNYOLÁSSAL KAPCSOLATOS, AMELY A TÖRVÉNYESEN SZABÁLYOZOTT KERESKEDELMI PROSTITÚCIÓ KERETEIN BELÜL IS ELŐFORDUL

Ausztriában a prostitúciót a szövetségi tartományok jogszabályai és rendelkezései szabályozzák. A prostitúció meghatározása a következő: „a saját testén elkövetett szexuális aktusok kereskedelmi toleranciája vagy a szexuális aktusok kereskedelmi végrehajtása“. Történik ez az utcákon, de kocsmákban, bárokban vagy magánlakásokban is. A törvény szerint a prostitúcióban dolgozók egyéni vállalkozók, nem lehet a szakmát alkalmazotti jogviszonyban űzni. 2017-ben 316 prostitúciót kiszolgáló intézmény volt nyilvántartásban. A törvényesen e területen dolgozóknak az önkormányzatnál kell regisztrálni, rendszeres egészségügyi vizsgálatokra kell járni, társadalombiztosítási hozzájárulást kell fizetni, és az adóhivatalnál is nyilvántartásba kell vetetni magukat.

Sajnos nincs pontos adat arra vonatkozóan, hányan érintettek a prostitúcióval kapcsolatos emberkereskedelemben és szexuális célú kizsákmányolásban, mert a működést illetően a hatóságoknak túl kevés információja van. A FOOTPRINT, a kizsákmányolástól szenvedő emberek megsegítésével foglalkozó szervezet így nyilatkozik erről: Bécsben az illegális prostitúció piaci részesedését a legális prostitúció duplájára becsülik. A legtöbb regisztrált szexmunkás bevándorló Ausztriában, az Osztrák Szövetségi Kancellári adatai szerint a számuk körülbelül az egész 85-90%-ára tehető. A prostitúció iránti igény a Szövetségi Bűnügyi Rendőrség hivatala szerint folyamatos. Az Ausztriában szexuális szolgáltatást kínáló nők nagy része Romániából, Bulgáriából, Magyarországról, Szlovákiából, Csehországból, Lengyelországból és Nigériából érkezik. Az emberkereskedelem és a kizsákmányolás bűneivel szemben nem könnyű büntetőeljárást folytatni, mivel az ítélethozatalhoz az érintettek nyilatkozatai szükségesek. Az áldozatok gyakran meg vannak félemlítve és reménytelenül belebonyolódtak függésen alapuló viszonyokba, így nem is fordulnak a hatóságokhoz.

A GAZDASÁGI REHABILITÁCIÓ (MUNKAERŐPIACI INTEGRÁCIÓ) ÁLTAL NYÚJTOTT SEGÍTSÉG ÉS TÁMOGATÁS SEGÍTI A TÚLÉLŐKET, HOGY KISZÁLLJANAK A KIZSÁKMÁNYOLÓ KAPCSOLATOKBÓL

A szexuális célú kizsákmányolás áldozatai gyakran csak úgy tudnak ezekből a káros kapcsolatokból kilépni, ha van valós kilátásuk arra, hogy más módon is el fogják tudni tartani magukat. A 2015-ben alapított „Emberkereskedelem és kizsákmányolás ellenes fórum” (eredeti német nevén: Plattform gegen Ausbeutung und Menschenhandel), így ír az emberkereskedelem és a prostitúció kapcsolatáról: „a szexuális célú kizsákmányolás gyakran a prostitúció keretein belül zajlik. A munkaügyi jogszabályok, a minimálbér-törvények és egyéb vonatkozó védelmi előírások (például az anyaság védelme és a szülési szabadság) hiánya, valamint a lakbérek nem meghatározott felső értéke mind lehetővé teszik az emberi és szexuális célú kizsákmányolást. Az áldozatok kénytelenek elfogadni ezeket a munkakörülményeket, mert ettől a pénzügyi bevételtől függenek. A pénzügyi nyomást növeli az a tény is, hogy az áldozatok ellen gyakran ismételten eljárás indul az ügyfeleik által elkövetett jogsértés miatt.“ A túlélők csak úgy tudnak maguknak új életet felépíteni, ha valós esélyük és kilátásuk van arra nézve, hogy ki tudnak menekülni a pénzügyi nyomás szorításából.

A szexuális erőszak áldozatainak munkaerőpiacra való visszaintegrálása ritkán működik felkészítés nélkül. A kizsákmányolás különböző módjai által okozott trauma után elsődleges feladat az áldozatok mentális egészségének stabilizálódása. A biztonságos környezetben történő traumafeldolgozás, az erre adott lehetőség segít az áldozatoknak, hogy újra felépítsék az önértékelésüket, és lassan visszataláljanak a stabil, hétköznapi életbe. Mivel az érintettek többsége nem német nyelvű országokból érkezik, nyelvi akadályokba is ütköznek.

Andrea Stauderherz a HERWERK-nél folytatott munka által tisztában volt, milyen munkakörülmények között lehet Bécsben a prostitúcióban dolgozni. 2015-ben úgy döntött, hogy megalapítja a HOPE FOR THE FUTURE szervezetet. „Az emberkereskedelem és prostitúció témája régóta közel áll hozzám. Évekig a partnerszervezetünknek, a HERZWERK-nek voltam utcai önkéntese. Szinte a megalapítása óta kapcsolatban voltam a szervezettel. Ismertem és követtem a projektfelelős munkáját, és tudtam, hogy én is szeretnék valamit tenni. Adta magát a kérdés, hogy minek van értelme. Mi fejtene ki valós hatást? Így forrta ki magát idővel a munkaerőpiaci integráció ötlete.”

A HOPE FOR THE FUTURE LÉNYEGES ELEMET TESZ A KIZSÁKMÁNYOLÁS ÁLTAL ÉRINTETT EMBEREK SZÁMÁRA NYÚJTOTT TÁMOGATÁSHOZ

Amikor valaki ki akar szállni, az új szakmai lehetőségek kérdése nehezen megválaszolható. A HOPE FOR THE FUTURE ebben szeretne segíteni. A szervezet különféle tanfolyamokat kínál, hogy a túlélőket felkészítse a munkaerőpiacra. Az alapító, Andrea Stauderherz sajátos módon közelít a témához: „A prostitúció és emberkereskedelem által érintetteket több szervezet is segíti. Vannak, amelyek jogtanácsadást kínálnak, menedéket vagy épp utcai szociális munkát. Azonban hiányoztak az alacsony küszöbű munkaerő-képzéshez és a munkaerő-piaci integrációhoz szükséges tanfolyamok – ezt a hiányt pótoljuk.”

A szexuális célú kizsákmányolás áldozatait megerőszakolták és többször is szexuálisan bántalmazták. Sokukat gyerekkorukban bántotta egy rokon vagy a család egy barátja. Ezek a megtapasztalások mély sebeket hagynak, és a túlélők alkohol- vagy drogproblémával küzdenek. Igen nehéz ilyen lenyomattal az életükön munkába állni és meg is tartani az állást. Nem olyasvalami ez, ami egyik napról a másikra történik. Hosszú folyamat ez, melynek során rögös útra vállalkoznak a túlélők; türelemre és támogatásra van szükségük, hogy visszatérjenek a hétköznapi életbe. Egy munkáltató elvárja a pontosságot, vagy azt, hogy jelezzük, ha betegség miatt nem tudunk dolgozni menni. Azonban azoknak az embereknek, akik azelőtt ugyanott éltek, dolgoztak és ebből kifolyólag bármikor elérhetők voltak szexuális kapcsolatra, újra kell tanulni a napi rutint. Ehhez pedig idő kell.

A HOPE FOR THE FUTURE folyamatosan új lehetőséget kínál az újrakezdésre. Az a célunk, hogy a túlélőket felkészítsük a munkaerőpiacra, segítsünk nekik munkát találni és további képzési lehetőséget kínáljunk nekik külsős partnereink segítségével. A HOPE FOR THE FUTURE egy nonprofit, civil szervezet, amelynek munkája az ügyfelek hatékony és fenntartható támogatására irányul.

A HOPE FOR THE FUTURE különböző tanfolyamokat kínál, pl. varrótanfolyamot, német nyelvtanfolyamot, szövegszerkesztőprogramot és önfejlesztő tanfolyamot. „Jelenleg hét alkalmazottunk és hét önkéntesünk van, de sok a munka és mindig szívesen fogadunk önkénteseket” – mondja Andrea Stauderherz.

A Hope for the Future program résztvevői többségének nincs tapasztalata a varrásban és legtöbbször nem is bíznak magukban. Kezdetben az oktatók megmutatják, hogyan kell a varrógépet használni, majd megtanítják, hogyan kell egyenes vonalat varrni. Lépésről lépésre megtanulják, hogyan kell elkészíteni egy táskát. „Mindig öröm látni, milyen boldogok a hölgyek (néha férfiak is vannak), amikor elkészítik első táskájukat; amit meg is tarthatnak. Büszkék arra, amit készítettek, és idővel nő az önbizalmuk is” – így Andrea. A szervezet német nyelvtanfolyamot is kínál a résztvevőknek, kezdőknek és haladóknak egyaránt.

AZ TÚLÉLÉSÉRT FOLYTATOTT ÉVEKIG TARTÓ KÜZDELEM UTÁN VÉGRE ÚJ TÁVLAT NYÍLIK AZ ÁLDOZATOK ELŐTT

A munkaerőpiacra való valós felkészülés nélkül nehezen lehet kilépni a kizsákmányoló kapcsolatokból. A HOPE FOR THE FUTURE bebizonyította, hogy betölti az emberkereskedelem és szexuális célú kizsákmányolás által érintett emberek megsegítésében tátongó űrt. A műhelymunka programunkban résztvevő tanulók száma a kezdetekhez képest megnégyszereződött. Közel 80 ember kapott új reményt a program keretein belül arra nézve, hogy a kizsákmányoláson kívül is van jövő. A túlélésért folytatott harccal töltött évek után néhányuknak teljesen új megtapasztalás a bizalom kiépítése, a célkitűzés és az új távlatok elképzelése.

A Hope for the Future-t adományok tartják fenn és programja áldozatos önkéntes munkával valósul meg. Támogass bennünket te is, válassz magadnak valamit a varrodánkban készült különleges termékekből (megtalálod a webshopunkban), vagy szervezz egy partit, ahol mások is válogathatnak a munkáinkból. Nézd meg az oldalunkat, hogy milyen területekre keresünk önkénteseket, és oszd meg másokkal is ezt az információt. Együtt új reményt adunk!